Trang chủ » Tuyển dụng » Thông tin tuyển dụng  

Thông tin tuyển dụng

APC là nhà cung cấp giải pháp tổng thể về Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam với hơn hơn 15 năm kinh nghiệm và phát triển. Để mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, hiện APC đang cần tuyển dụng một số vị trí sau:

1. VĂN PHÒNG MỸ ĐÌNH

1. 1. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

- Mã số tuyển dụng: HCNS

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : APC Customer Service Center

- Địa chỉ : B20 X3 Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Mô tả công việc

- Lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin, tìm kiếm hồ sơ, sàng lọc lựa chọn ứng viên phù hợp, liên hệ với các ứng viên hẹn lịch phỏng vấn khi công ty có nhu cầu bổ sung nhân sự cho các phòng ban, lưu trữ hồ sơ của ứng viên, nhân sự theo đúng quy trình, kế hoạch và các tiêu chí tuyển dụng của công ty.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo, định hướng về văn hóa, các quy định của cụng ty và bố trí sắp xếp nơi làm việc mỗi khi công ty khi tiếp nhận nhân sự mới.

- Xây dựng và phát triển văn hóa công ty,tổ chức các chương trình, đại hội, phong trào công đoàn, đoàn thể, sinh hoạt văn hóa. phổ biến, tuyên truyền văn hóa công ty,tư tưởng ,định hướng phát triển của Ban lãnh đạo tới toàn thể CBCNV trong toàn công ty.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo , phát triển nghề nghiệp, bổ nhiệm nhân sự chung và những vấn đề liên quan đến công việc quản trị nhân sự của toàn công ty.

- Quản lý , giám sát hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động của toàn thể CBCNV, phụ trách hệ thống thông tin hồ sơ nhân sự, chịu trách nhiệm cập nhật và bảo quản hồ sơ nhân sự của toàn công ty.

- Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật lao động theo đúng quy chế của công ty và quy định của pháp luật.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 5S, quy trình nghiệp vụ tại tất cả các phòng ban, văn hóa công ty và các quy định chung của công ty.

- Lên kế hoạch đào tạo cho CBCNV và phối hợp với các cơ sở đào tạo nghiệp vụ để đảm bảo các nhân viên được gửi đi đào tạo nắm bắt và thực hiện công việc đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp và hiệu quả sau khóa đào tạo.

- Kiểm soát và theo dõi công tác chấm công cho nhân viên trong toàn công ty.

- Tiếp nhận, giải quyết và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

- Soạn thảo các hợp đồng, văn bản, mẫu biểu, quy chế, thủ tục hành chính để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

- Cập nhật, tư vấn , phổ biến và áp dụng cho các bộ phận phòng ban các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của toàn công ty. 

- Thực hiện các hoạt động tố tụng, giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan đến hành chính .

- Xây dựng bộ máy tổ chức hành chính của các bộ phận phòng ban trong toàn công ty phù hợp với mục tiêu, định hướng sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng chi tiết cụ thể và hệ thống hóa: Các quy định chung, Quy chế quản lý điều hành, Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban, Mô tả chức danh, Quy trình nghiệp vụ, Mô tả công việc, Mẫu biểu cho các bộ phận phòng ban trong toàn công ty.

- Đo lường mức độ hoàn thành công việc và hiệu quả công việc của các cá nhân, bộ phận, phòng ban.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến quy trình làm việc, tạo dựng cơ chế, chính sách thuận lợi cho việc việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh một cách khoa học, hiệu quả và chuyờn nghiệp.

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết.

- Quản lý công tác an ninh trật tự, PCCC, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Kiểm soát nội bộ, duy trì ổn định tổ chức trong toàn công ty, quản trị tiền lương, phúc lợi, công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ đời sống cho toàn thể  CBCNV trong toàn công ty.

- Quản lý tài sản, phương tiện, công cụ dụng cụ, quản lý chi phí, định mức (điện nước, văn phòng phẩm, công tác phí, khánh tiết, đối ngoại, phong trào đoàn thể…)

- Hoạch định các mặt công tác nhân sự, định biên, định mức lao động.

- Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật và các quy định của nhà nước về lao động.

- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại trong toàn công ty

 

1.2. NHÂN VIÊN KINH DOANH

- Mã số tuyển dụng: NVKD

- Số lượng : 05 Người

- Nơi làm việc : APC Customer Service Center

- Địa chỉ : B20 X3 Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Mô tả công việc

- Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới,

- Tham gia chào hàng và xúc tiến việc ký kết hợp đồng.

- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi cụng nợ.

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân đoạn thị trường, nhóm khách hàng, khu vực được giao.

- Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với nhóm khách hàng, khu vực và địa bàn được phân công phụ trách.

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu Công ty thuộc phạm vi phụ trách.

- Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng/quý/ năm

-Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng.

- Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm…cho khách hàng.

- Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ,chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

- Phối hợp với các đơn vị/cá nhân liên quan chào hàng, tư vấn, đàm phán và  xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, về thời gian, tiến độ và hiệu quả.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung hợp đồng.

- Hỗ trợ phòng kế toán  hoàn thiện hồ sơ thanh toán và đôn đốc thu hồi cụng nợ đến hạn, quá hạn với những khách hàng do cá nhân khai thác và phụ trách.

- Lập hồ sơ quản lý khách hàng.

-  Lên lịch và thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tháng/quý/năm.

- Nắm bắt hoạt động, tình hình tài chính của khách hàng do mình quản lý.

- Định kỳ báo cáo người quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động kinh doanh thuộc khu vực và nhóm khách hàng do mình quản lý.

- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với Quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

- Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao.

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng (cũ và mới) đã được thiết lập luôn đạt hiệu quả, chỉ tiêu về phát triển khách hàng , chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu hợp đồng mới.

-  Thường xuyên cập nhật, thống kê, báo cáo, tổng hợp về thị trường, khách hàng, khu vực, địa bàn do mình phụ trách chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.

- Phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và xác định các KPI cho từng thời kỳ.

- Viết các bộ salekit giới thiệu về sản phẩm dịch vụ.

 

1.3. NHÂN VIÊN TELESALES

- Mã số tuyển dụng: NVTLS

- Số lượng : 04 Người

- Nơi làm việc : APC Customer Service Center

- Địa chỉ : B20 X3 Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình Bán hàng trực tuyến (Telesales) quy trình tương tác giữa Telesales với các phòng ban liên quan , triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình
- Lập Kế hoạch chi tiết và phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ cho từng nhân viên Telesales
 - Xây dựng mục tiêu kinh doanh, kịch bản Telesales, quản lý điều hành công việc & chịu trách nhiệm về doanh số của Bộ phận Telesales

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm cho nhân viên Telesales theo định kỳ.
- Giám sát hệ thống tổng đài Telesales , đánh giá chất lượng cuộc gọi của toàn thể nhân viên Telesales 

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động bán hàng trực tuyến theo data có sẵn.

- Lên kế hoạch và kịch bản gọi điện cho khách hàng tiềm năng để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang cung cấp đồng thời tư vấn thuyết phục khách hàng để chốt đơn hàng

- Thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng dựa trên data (cơ hội) có sẵn để giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ công ty đang cung cấp, tìm hiểu nhu cầu của khách hiện tại, tiến hành tư vấn và thuyết phục khách hàng, chốt đơn hàng. Đồng thời, thu thập thông tin khách hàng cập nhật vào cơ sở dữ liệu giúp cho việc chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

- Lên định hướng các nguồn khách hàng, liên tục tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng cập nhật vào hệ thống CRM để phát triển mạng lưới cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đồng thời xây dựng các database và các kịch bản để tạo các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên chuyên trách. 

 

 1.4. KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Mã số tuyển dụng: KTT

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : APC Customer Service Center

- Địa chỉ : B20 X3 Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Mô tả công việc: 

1. Tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán của công ty.

- Xây dựng quy chế tài chính, quy trình làm việc, các hướng dẫn thực hiện công việc, các bản mô tả công việc tại các vị trí theo đúng yêu cầu của công việc và chuẩn mực kế toán.

- Thiết lập hệ thống tài chính kế toán phù hợp với đặc thù của Công ty, chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật và theo quy chuẩn của hệ thống quản lý ISO 
- Xây dựng và giám sát quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ
- Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ tài chính, kế toán và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.
- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán. 
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất, chính xác, kịp thời theo quy định
- Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu/xác nhận.
- Tin học hóa, quy trình hóa tất cả các phần hành nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật và theo quy chuẩn của hệ thống quản lý ISO .
- Kiện toàn hoạt động của Phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tăng cường kiểm tra, đối chiếu.

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc của các vị trí, bộ phận thuộc phòng kế toán, đôn đốc nhân viên thực hiện tốt công việc được giao.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,.. đối với nhân viên mình phụ trách.

- Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.

- Nhìn nhận và đánh giá năng lực của nhân viên.

- Khuyến khích nhân viên làm việc sáng tạo có mục đích.

- Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên.

- Xây dựng bảng đánh giá KPI cho nhân viên nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Định biên nhân sự thuộc phòng kế toán của công ty.

2. Làm việc và chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán , các phần hành nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của công ty với các cơ quan quản lý, các tổ chức bên ngoài khác theo đúng quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng, quy chế tài chính và nội quy lao động của công ty.

3. Hướng dẫn/đào tạo, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên Kế toán nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời và đúng luật định.
4. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu, số liệu kế toán của Công ty; 

5. Lập/hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn và triển khai kế hoạch tài chính của Công ty:
- Làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.

- Tổ chức, theo dõi giám sát triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

- Cân đối, điều phối lưu chuyển tiền tệ trong công ty.
- Đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh.
- Lập/hỗ trợ lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng giai đoạn. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn
6. Cập nhật các văn bản, chính sách thuế, chuẩn mực kế toán và tham vấn cho Giám đốc tài chính, Ban Giám đốc
7. Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty:
- Đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ, ...
- Thanh quyết toán các khoản phải chi đối với khách hàng, nhân viên.
- Theo dõi, kiểm kê và kiểm tra công tác quản lý quỹ tiền mặt tại Công ty đảm bảo luôn an toàn, cẩn mật, chính xác và luôn thu chi đúng luật định.
8. Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong công tác thuế, quản lý tài chính kế toán.

10. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị công ty và pháp luật về các công việc thực hiện và các phần hành nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc.

- Những công việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và  uỷ quyền của Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị ).

 

1.5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Mã số tuyển dụng: KTTH

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : APC Customer Service Center

- Địa chỉ : B20 X3 Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Mô tả công việc: 

- Cập nhật, hoàn thiện và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời về kế toán các phần hành:

- Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

- Kế toán bán hàng, mua hàng và theo dõi công nợ, đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ

- Kế toán kho, nhập xuất kho nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

- Tính/kiểm tra tính giá thành và chi phí phát sinh .

- Kế toán về TSCĐ và công cụ dụng cụ.

- Lập các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

- Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.

- Lập chứng từ kế toán: gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
- Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính, đáp ứng đặc thù của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất, chính xác, kịp thời theo quy định
- Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc;
- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán:
- Giám sát, kiểm kê, hàng hóa, tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu/xác nhận.
- Cân đối,điều phối lưu chuyển tiền tệ trong công ty.
- Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, nguyên vật liệu , hàng hóa, tài sản, nguồn vốn của Công ty, thường xuyên rà soát, đối chiếu và kiểm kê các nghiệp vụ số liệu kế toán phát sinh.

- Hướng dẫn, yêu cầu các bộ phận phòng ban trong công ty, các đối tác khách hàng cập nhật, cung cấp, lập, luân chuyển các chứng từ liên quan đến phần hành của kế toán đầy đủ và kịp thời ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy trình ISO.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn thiện, luân chuyển, lưu trữ, bảo quản các chứng từ sổ sách tài liệu kế toán của công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy trình ISO.

- Chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về các nghiệp vụ và số liệu đó thực hiện.

- Phối hợp với người kế nhiệm xử lý và giải thích về các nghiệp vụ và số liệu đã thực hiện khi có yêu cầu.

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Kế toán trưởng

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc.

- Những công việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Kế toán trưởng Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và  uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

 

2. NHÀ MÁY APC PACK

2.1. QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY

Mã số tuyển dụng: QĐNM

- Số lượng : 01 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK 

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

1. Quản lý nguồn nhân lực:

- Quản lý, điều hành nhân viên và mọi hoạt động của Nhà máy APC Pack.

- Xây dựng quy trình làm việc, nội quy sản xuất, quy trình đào tạo và kiểm tra, các hướng dẫn thực hiện công việc, các bản mô tả công việc tại các vị trí, tổ, bộ phận, phân xưởng, theo đúng yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn: ISO.

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc của các vị trí, tổ, bộ phận, phân xưởng nhân viên làm việc tại nhà máy APC Pack.

- Điều phối họat động hàng ngày và hàng tuần để đảm bảo các kế hoạch sản xuất và kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện với hiệu quả cao, đảm bảo thời gian theo quy định.

- Đôn đốc nhân viên mình phụ trách thực hiện tốt công việc được giao.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,.. đối với nhân viên mình phụ trách.

- Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.

- Nhìn nhận và đánh giá năng lực của nhân viên.

- Khuyến khích nhân viên làm việc sáng tạo có mục đích.

- Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên.

- Xây dựng bảng đánh giá KPI cho nhân viên nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Định biên nhân sự các bộ phận của nhà máy APC Pack.

- Xây dựng, triển khai và duy trì các hoạt động của hệ thống ISO,QMS; EMS; OHSAS; HACCP.

- Triển khai, giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định về 5S, chính sách chất lượng , vệ sinh An toàn thực phẩm, môi trường, nội quy, an toàn lao động ,đồng phục, tới cán bộ   công nhân viên nhà máy và nhà cung cấp.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, luân chuyển,l­ưu trữ các loại sổ sách, chứng từ, tài liệu của Nhà máy APC Pack theo đúng quy định của công ty và các quy định của pháp luật.

2. Quản lý vật tư, nguyên liệu:

- Quản lý, kiểm định nguyên vật liệu đầu vào.

- Quản lý phê duyệt lệnh nhập xuất kho.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch dự trữ, mua sắm vật tư, nguyên liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách của công ty kịp thời  để phục vụ sản xuất.

- Tham gia tính toán chi phí cho các hoạt động của sản xuất và đảm bảo chi phí là thấp nhất.

- Tham gia và xây dựng quy trình đánh giá kiểm tra và lựa chọn nhà cung cấp.

3. Quản lý kế hoạch sản xuất quy trình sản xuất:

- Xây dựng các quy trình sản xuất cho các sản phẩm.

- Xây dựng các hướng dẫn sản xuất tại các công đoạn, các bước triển khai và thực hiện công việc, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

- Xây dựng các định mức vật tư , nguyên liệu cho từng sản phẩm, định mức thời gian và nhân công cho từng sản phẩm tại các công đoạn sản xuất.

- Sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất để luôn đạt năng suất, hiệu quả cao và luôn đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.

- Lập kế hoạch, chỉ đạo , giám sát mọi hoạt động sản xuất của nhà máy APC Pack đảm bảo luôn: An toàn, hoạt động sản xuất luôn hiệu quả, năng suất cao, đúng quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất l­ượng, đảm bảo tiến độ.

- Quản lý, giám sát và đảm bảo hệ thống ghi chép, báo cáo và lưu trữ các thông tin cơ bản trong sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa, được thực hiện chính xác và trung thực bởi các tổ trưởng và người thực    hiện.

- Đưa ra những hành động kip thời và thông báo cho các tổ, bộ phận khác nhằm hạn chế những thiệt hại cho công ty.

4. Quản lý chất lượng sản phẩm:

- Quản lý, giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất ,và khâu kiểm định cuối cùng cho các thành phẩm.
- Xây dựng các quy trình kiểm tra sản phẩm tại các công đoạn sản xuất, như cách thức kiểm tra, thiết bị kiểm tra, tần xuất kiểm tra, bộ phận kiểm tra.

- Đảm bảo 100% thành phẩm trước khi nhập kho và xuất xưởng luôn luôn đạt chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

5. Quản lý máy móc thiết bị :

- Xây dựng các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ.

- Xây dựng các hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và các thiết bị đo lường.
- Xây dựng các quy phạm an toàn cho con người, máy móc, thiết bị.

- Lập và kiểm tra định kỳ các chính sách về sản xuất và an toàn lao động.

- Chỉ đạo,thực hiện việc bảo trì, khắc phục, sửa chữa các hệ thống máy móc, dây chuyền, điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy APC Pack.

- Chuẩn bị và trình duyệt các dự trù chi phí bảo trì ,bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí lao động hàng năm để đưa vào dự toán hàng năm.

- Đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng máy móc định kỳ các phân xưởng và chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn cho thiết bị luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất kịp thời.

- Yêu cầu dừng sản xuất tạm thời hoặc lâu dài khi gặp sự cố về điện, hơi và nước, được đưa ra quyết định độc lập trong trường hợp khẩn cấp.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống PCCC, An toàn lao động,  máy móc, dây chuyền sản xuất,hệ thống  cơ điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy APC Pack  luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc công ty trong việc đảm bảo máy móc thiết bị vận hành hiệu quả và luôn sẵn sàng cho sản xuất không gây cản trở cho hoạt động liên tục và an toàn của nhà máy APC Pack.

6. Công tác tham mưu, cố vấn và phối hợp:

- Tham m­ưu, t­ư vấn, xử lý cho Ban Giám đốc các vấn đề có liên quan đến quá trình Sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tham m­ưu, t­ư vấn cho Ban Giám đốc về các quyết định lựa chọn chủng loại, nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, máy móc thiết bị và các dự án đầu tư mua sắm liên quan đến hoạt động sản xuất của nhà máy APC Pack.

- Thay mặt Ban giám đốc giao dịch với các đối tác, khách hàng, các cơ quan chủ quản lý về các công việc liên quan đến hoạt động của Nhà máy APC Pack theo đúng chức năng thẩm quyền được giao và các quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm tr­ước Ban giám đốc Công ty và Pháp luật về các công việc thực hiện liên quan đến Nhà máy APC Pack.

- Lập báo cáo tổng hợp theo định về toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy APC Pack kỳ  gửi cho Ban giám đốc tối thiểu mỗi tháng một lần. (Trừ các trường hợp phải lập báo cáo đột xuất)

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và  uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

 

2.2. KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

- Mã số tuyển dụng: KSCĐ

- Số lượng : 03 Người 

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Xây dựng các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ.

- Xây dựng các hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và các thiết bị đo lường.
- Xây dựng các quy phạm an toàn cho con người, máy móc, thiết bị.

- Lập và kiểm tra định kỳ các chính sách về sản xuất và an toàn lao động.

- Chỉ đạo,thực hiện việc bảo trì, khắc phục, sửa chữa các hệ thống máy móc, dây chuyền, điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy.

- Lập dự trù chi phí bảo trì ,bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí lao động hàng năm để đưa vào dự toán hàng năm.

- Đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng máy móc định kỳ các phân xưởng và chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn cho thiết bị luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất kịp thời.

- Yêu cầu dừng sản xuất tạm thời hoặc lâu dài khi gặp sự cố về điện, hơi và nước, được đưa ra quyết định độc lập trong trường hợp khẩn cấp.

- Chiụ trách nhiệm đảm bảo hệ thống các máy cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ của nhà máy luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

- Thực hiện,tham mưu, tư vấn ,xử lý cho Giám đốc nhà máy các công việc liên quan đến cơ điện của  nhà máy.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy về các công việc liên quan đến cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ của của nhà máy.

- Hỗ trợ kỹ thuật cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ cho các bộ phận liên quan.

 

2.3. LÁI XE NÂNG (3,5 tấn)

- Mã số tuyển dụng: LXN

- Số lượng : 01 Người 

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Lái xe nâng hạ hàng hóa khi xuất nhập hàng

- Hỗ trợ Thủ Kho xuất nhập hàng hóa, kiểm đếm hàng hóa

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty

 

2.4. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY IN

 Mã số tuyển dụng: CNVHMI

- Số lượng : 02 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK 

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Vận hành máy in Flexo 03 màu, máy in Offset 04 màu ( máy Ryobi) và máy bế tự động.

- Kiểm tra, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy in, máy bế hàng ngày trước khi sản xuất và đảm bảo máy luôn vận hành tốt.

- Kiểm tra sản phẩm mẫu với bản kẽm in đảm bảo đúng, đủ màu sắc, đúng quy cách in.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm in đảm bảo đúng, đủ màu sắc, kích thước đúng quy cách in

và market thiết kế.

- Đảm bảo đúng tiến độ ghi trên lệnh sản xuất.

- Lập kế hoạch sữa chữa,bảo trì,bảo dưỡng,cải tiến công nghệ cho: máy in và máy bế tự động theo tuần, tháng, quý năm trình quản đốc nhà máy xem xét thông qua.

- Chiụ trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy in và máy bế tự động của nhà máy luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

- Thực hiện,tham mưu, tư vấn ,xử lý cho Quản đốc các công việc liên quan đến in ấn

- Chịu trách nhiệm trước Quản đốc nhà máy về các công việc liên quan đến máy in và máy bế tự động của  nhà máy.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những cụng việc khỏc theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Quản Đốc nhà máy

 

2.5. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY BẾ, CẮT GIẤY

 Mã số tuyển dụng: CNVHMB

- Số lượng : 04 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK 

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Vận hành máy bế, dây chuyền sản xuất cốc giấy,túi giấy

- Hỗ trợ kỹ thuật cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ cho các bộ phận liên quan.

 - Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

-  Những cụng việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Quản Đốc nhà máy

 

2.6. KẾ TOÁN  BÁN HÀNG

 Mã số tuyển dụng: KTBH

- Số lượng : 02 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK 

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, yêu cầu về đơn đặt hàng của khách hàng hoặc tiếp nhận đơn hàng, hợp đồng từ phòng Dịch vụ khách hàng hoặc phòng Kinh doanh.

- Tư vấn về giá cả sản phẩm, chính sách chiết khấu, khuyến mại…cho khách hàng.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin về đơn hàng hoặc hợp đồng để luôn đảm bảo đơn hàng, hợp đồng thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của công ty và chuẩn mực kế toán.

- Lập kế hoạch giao hàng theo từng đơn hàng, hợp đồng phát sinh

- Thông báo thông tin đơn hàng, hợp đồng (liên quan) cần giao cho người trực tiếp giao hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển (NGH) để bố trí người và phương tiện giao hàng đảm bảo theo đúng thời hạn mà đã cam kết với khách hàng.

- Lập các chứng từ bán hàng liên quan theo quy định của từng đơn hàng, hợp đồng phát sinh (HSTT) chuyển cho (NGH) giao hàng cho khách hàng

- Hoàn thiện bộ (HSTT) của từng đơn hàng, hợp đồng phát sinh cung cấp cho Khách hàng đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định.

- Cập nhật mọi tiến trình, diễn biến về đơn hàng, hợp đồng và công việc (liên quan) đến các phần hành nghiệp vụ của Kế toán bán hàng trên hệ thống CRM

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ, đốc thúc thu hồi công nợ của tất cả các đơn hàng, hợp đồng phát sinh cho đến khi hoàn thành

- Hàng ngày phối hợp với bộ phận DVKH và bộ phận Kinh doanh kiểm tra đối chiếu doanh số bán hàng trên phần mềm CRM với số liệu và công nợ trên phần mềm kế toán đồng thời đối chiếu số liệu phát sinh với Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp để cùng xác nhận và lâp lập báo cáo bán hàng gửi cho Ban lãnh đạo.

- Hàng tuần cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, báo cáo bán hàng theo hoá đơn, báo cáo theo mặt hàng, báo cáo theo công nợ, thể báo cáo theo từng khu vực...phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của công ty gửi cho Ban lãnh đạo hoặc khi người có thẩm quyền yêu cầu.

- Hàng tháng lập báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên, phân tích doanh số theo mặt hàng, chủng loại, địa điểm, bộ phận… Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng, báo cáo về đối soát với kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp…và các báo cáo khác khi người có thẩm quyền yêu cầu.

- Phối kết hợp với bộ phận DVKH và Kinh doanh soạn thảo, kiểm tra, xác nhận và trình ký bán và chủ động theo dõi, cập nhật, lưu trữ các Hợp đồng mua bán đúng nơi quy định

- Phối hợp với bộ phận DVKH và Kinh doanh giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, chính sách giao nhận, chiết khấu, khuyến mại.

- Phối hợp với phòng Kinh doanh lập báo giá chào hàng, tư vấn, đàm phán và  xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Phối kết hợp với bộ phận bộ phận DVKH và Kinh doanh , Kho vận kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của nhân viên giao hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

- Phối hợp với phòng Kinh Doanh, phòng Marketing để thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mại, quy trình thủ tục nhận khuyến mại đảm luôn thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của công ty và chuẩn mực kế toán.

- Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số tiền khách hàng nợ, tình hình trả nợ, thời hạn thanh toán và đôn đốc thu hồi công nợ.

 

2.7. KẾ TOÁN SẢN XUẤT

- Mã số tuyển dụng: KTSX

- Số lượng : 01 Người 

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC PACK 

- Địa chỉ : Lô S5-17 Cụm công nghiệp tập trung Triều khúc, Tân triều, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho

-Thường xuyên theo dõi lượng nhập, xuất, tồn vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống kịp thời báo cáo, đề xuất, lập kế hoạch thu mua, sản xuất, dự trữ trong kho luôn đảm bảo mức tối thiểu và tối đa theo quy định.

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ nhập, xuất kho: nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy

- Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán tổng hợp

- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.để kiểm soát việc thất thoát và lãng phí vật tư .

- Cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời cho các bộ phận phòng ban nghiệp vụ liên quan để phục vụ công tác lập KHSX và cung ứng vật tư

- Căn cứ vào “Lệnh sản xuất” lập phiếu xuất vật tư để thủ kho và phụ kho xuất vật tư phục vụ sản xuất hàng ngày.

- Yêu cầu bộ phận Kho vận giải quyết công việc (liên quan) nhanh chóng thuận lợi, đúng quy trình, đúng tiến độ.

- Theo dõi và ký xác nhận bảng chấm công, bảng lương của khối sản xuất.

- Theo dõi và đối chiếu chi phí mua hàng và công nợ với nhà cung cấp

- Trực tiếp tham gia kiểm kê, kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho với bên bên giao, bên nhận.

- Lập phiếu Nhập, Xuất kho, biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa và giải quyết các vấn đề sai sót về chất lượng và số lượng trong quá trình mua hàng với nhà cung cấp (nếu có)

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định và quy trình của công ty hay không,

- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định

- Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán tổng hợp

- Kết hợp cùng phòng sản xuất kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.

- Lập báo cáo xuất nhập tồn cuối ( ngày, tháng năm) hoặc nộp chứng từ và lập  báo cáo theo quy định theo yêu cầu của các bộ phân có thẩm quyền (liên quan)

- Lập biên bản, tờ trình đề xuất xuất xử lý khi có những tồn tại trong kiểm kê như: Chênh giữa sổ sách và thực tế, chất lượng vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa không đảm bảo, hàng chậm lưu chuyển…

- Tham gia với các bộ phân có thẩm quyền (liên quan) kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất: TSCĐ, CCDC, nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm giữa tồn kho thực tế so với sổ sách.

- Mở sổ theo dõi TSCĐ, CCDC và khấu hao TSCĐ.

- Tính định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …

- Tính giá thành sản xuất , giá vốn hàng tồn kho , hàng nhập khẩu, và đối chiếu với những bộ phận (liên quan)

- Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

- Trực tiếp Hướng dẫn, phân công công việc hàng ngày cho thủ kho và phụ kho.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo thủ kho và phụ kho về việc thực hiện, tuân thủ chuyên môn nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ theo quy định của công ty.

- Phối kết hợp với Thủ kho tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

- Phối hợp với Thủ Kho vận xây dựng quy trình quản lý Kho

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Kế toán trưởng (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

 

3. YÊU CẦU CHUNG

Mã số: HCNS; NVKD; KTT, KTTH, KTBH, KTSX:

- Nam/nữ, tuổi từ 22 đến 50, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Trung thành, siêng năng, tận tụy, năng động, nhiệt tình , có tinh thần trách nhiệm cao và có ý chí tiến thủ, có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Yêu cầu có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.

- Am hiểu sâu rộng về chuyên môn lĩnh vực ứng tuyển.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng, đàm phán, thuyết phục, thương lượng tốt.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, không ngọng, tốc độ nói vừa phải, lưu loát, âm lượng đủ nghe trên điện thoại

- Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

 

Mã số: KSCĐ, LXN, CNVHMI, CNVHMB:

- Nam, Tuổi từ 22 đến 50, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Trung thành, siêng năng, tận tụy, năng động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và có ý chí tiến thủ, có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Am hiểu sâu rộng về chuyên môn lĩnh vực ứng tuyển.

- Yêu cầu có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Điện tử,Tự động hóa hoặc In ấn ( ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các nhà máy sản xuất bao bì hoặc in ấn).

 

4. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Tham khảo tại: http://apc.com.vn/vi-vn/tuyen-dung/quy-trinh-tuyen-dung

- Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp tại địa điểm làm việc tương ứng của từng vị trí theo thông tin tuyển dụng

- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2019

 

5. CHẾ ĐỘ & QUYỀN LỢI:

- Lương thỏa thuận + % Doanh thu hấp dẫn (Tùy theo kinh nghiệm và theo từng vị trí)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT…Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của APC.

  Ghi chú :

- Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.

- APC chỉ liên hệ với những ứng viên phù hợp theo tiêu chí tuyển dụng của APC

- Hồ sơ của những ứng viên không trúng tuyển, APC chỉ bảo quản và hoàn trả lại cho ứng viên tối đa trong vòng 30 kể từ ngày nộp hồ sơ ứng tuyển                                

Trân trọng !

Phòng HCNS

APC PACK

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC