Trang chủ » Tin tức chuyên ngành

cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC

Những mối đe doạ sức khoẻ từ chai, cốc nhựa

Đồ dùng bằng chất dẻo đem lại nhiều thuận lợi vì nhẹ, ít vỡ và lại rẻ.v.v... Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây đã cảnh báo chúng có thể gây hại cho sức khoẻ con người lẫn súc vật.

Xem chi tiết »

cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC

Chứng nhận hệ thống môi trường ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường(EMS), hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới cùng với những cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Vào thời điểm năm 2009 đã có khoảng 223.149 tổ chức được chứng nhận ở 159 quốc gia toàn cầu. ISO14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường xcs định rõ các yêu cầu cho việc hình thành và duy trì hệ thống EMS và tương thích với ISO 9001:2008. Có 3 cam kết cơ bản được yêu cầu trong chính sách môi trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Những cam kết này bao gồm: Ngăn ngừa ô nhiễm, phù hợp với pháp luật, và cải tiến liên tục hệ thống EMS.

Xem chi tiết »

cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC

Lịch sử của "Cốc giấy"

"Cốc giấy" nói một cách chính xác: Đó là - "Cốc" được làm bằng "Giấy". Cốc giấy được sử dụng rộng rãi ở nơi công cộng và trong tư gia vì những lý do vệ sinh và tiện dụng.

Xem chi tiết »

 1  2  3  4 
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC